MuzeumNarodowe_polskie.wzoronictwo_XXw_porcelana

kolekcja porcelany, polski design. polskie wzornictwo, wystawa muzeum narodowe

Na wystawie polskiego wzornictwa znajduje się bogata kolekcja porcelany zaprojektowanej w XX w