refleksje_design_praca_rak_glina_JacekTryc-projetowanie

lepienie z gliny twórca i tworzywo praca rąk

Design refleksje i rola czlwoieka jako twórcy to główne założenie tegorocznego Łódź Design Festival