projektowanie zrównoważone projektowanie integralne Pracownia projektowa Warszawa Żoliborz

Projektowanie zrównoważone

Co to jest: projektowanie zrównoważone?

Każdy kto  interesuje się designem, architekturą lub aranżacją zapewne nie raz spotkał się z terminem: projektowanie zrównoważone. Na czym ono polega i czym różni się od projektowania tradycyjnego? Projektowanie zrównoważone (integralne) to wielodyscyplinarny sposób realizacji inwestycji. W skład zespołu projektowego wchodzą specjaliści wielu dziedzin i opinia każdego z nich jest uwzględniania na każdym z etapów procesu. Projektowanie zrównoważone jest ekologiczne i rozwojowe. Jego podstawowym założeniem jest eliminacja negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Zrównoważony design cechuje projektowanie wrażliwe i umiejętne. Niezwykle istotną cechą projektowania zrównoważonego jest stosowanie odnawialnych zasobów, dążenie do jak najmniejszej ingerencji w środowisko naturalne i dążenie do harmonii człowieka z przyrodą.

Geneza zjawiska

Projektowanie zrównoważone to odpowiedź na globalny kryzys ekologiczny, niekontrolowany rozwój cywilizacji i wzrost liczby ludności. Żyjemy w czasach kiedy zasoby naturalnie wyczerpują się, a ingerencja człowieka w naturę skutkuje zniszczeniem wielu ekosystemów. W takiej sytuacji niezwykle istotne staje się dążenie do zmiany myślenia i ukierunkowania naszej działalności na gospodarkę zamkniętego koła, funkcjonowanie tak, jak przyroda. W naturze mamy do czynienia z nieustannym krążeniem materii. Biorąc z niej przykład, zaczynamy funkcjonować według tego samego standardu. Problem gwałtownego i niekontrolowanego rozwoju cywilizacji, który stanowi zagrożenie dla harmonijnego funkcjonowania człowieka w świecie zauważono już w latach 60. XX wieku, z czasem zostały zdefiniowane związki pomiędzy rozwojem gospodarczym, ekonomicznym i społecznym a środowiskiem i zasobami naturalnymi, czego wyrazem była tzw. Deklaracja Sztokholmska ONZ z 1972 rok, która podkreślała konieczność troski o naszą przyszłość na ziemi. Najpopularniejsza i niezwykle trafna definicja rozwoju zrównoważonego pochodzi z 1987 roku z tzw. Raportu Brundtlanda: Zrównoważony rozwój to rozwój, który zaspokaja potrzeby współczesnych bez naruszania możliwości zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń. Wkrótce potem ONZ powołało do istnienia tzw. SZCZYT ZIEMI, na którym zatwierdzono Strategię dla ochrony naszej planety. To co kilka lat temu stanowiło pewien trend, kierunek rozwoju czy modę, dziś staje się standardem i  obowiązującą normą.

ekologiczne projektowanie projektowanie zrównoważone make me 2018 recykling Blog architekt wnętrz Jacek Tryc

LDF 2108 Róża Rutkowska – SCOBY: opakowania, które żyją nagroda specjalna make me! 2018

 Realizacja projektowania zrównoważonego

Projektowanie zrównoważone nie jest alternatywą do tradycyjnego projektowania, lecz raczej jego naturalną ewolucją. Wiele globalnych firm już od dawna dostrzega potrzebę projektowania integralnego i wkłada dużo troskiaby żyć w zgodzie z naturą. Przejawia się to dbałością o jakość inwestycji, parametry środowiskowe, takie jak: zerowy bilans energetyczny, minimalna ilośc odpadów i emisję CO2, itd. Przykładem może być tu znana wszystkim dobrze IKEA, która niemal od początku funkcjonowania dba o prośrodowiskowe rozwiązania dla swoich produktów, a także o zielone podejście do swoich obiektów. W 2013 roku we Wrocławiu oddano największy w Europie sklep IKEA, w którym stosuje się rozwiązania zrównoważone, takie jak odnawialne źródła energii, czy wykorzystanie wody deszczowej do celów sanitarnych i gospodarczych. Kolejnym przykładem dużej firmy dbającej o ekologię jest BARLINEK , który za każdą sprzedaną paczkę desek współfinansuje zasadzenie drzewa. Wiele duży przedsiębiorstw jest świadomych zobowiązań wobec naszej planety i z coraz większym zaangażowaniem je wprowadza w życie.

Projektowanie zrównoważone w aranżacji wnętrz

Projektowanie zrównoważone nastawione jest nie tyle, na szukaniu dopowiedzi, co raczej na zadawanie pytań, zatem jego związek z aranżacją wnętrz jest niezwykle bliski. Projektując dom, architekt nie tylko stawia ściany, ale kreuje też styl życia domowników. Dlatego zawsze na początku musi zadać sobie pytanie o to kim jest człowiek i jaki ma być jego  domu czy inna  projektowana przestrzeń. Zrównoważona aranżacja wnętrz, poza osobistymi preferencjami inwestora uwzględnia także lokalizację, krajobraz i kulturę miejsca. Na podstawie kontekstu inwestycji powstaje zestawienie materiałów, aby powstały projekt wnętrz był dobrze wkomponowany w przestrzeń.

projektowanie zrównoważone design zrównoważony projektowanie integralne Arka Robert Konieczny

Foto: Olo Studio ARKA – dom prywatny Roberta Koniecznego, pracownia: KWK Promes

Świadomość społeczna

Wykształcony architekt nie postrzega projektowania zrównoważonego, jako rewolucji w myśleniu czy tworzeniu, jest on naturalną konsekwencją zachodzących w świecie zmian.  Zrównoważony design przenika wszystkie dziedziny  życia i rozwoju cywilizacji, przekłada się na tworzenie nowych wartości, wzorców zachowań i sposobu myślenia  wkomponowując się w proces rozwoju. Ciagle jednak jest duża potrzeba uświadamiania i edukacji w tym zakresie, aby proces projektowy nie był walką stron, ale przebiegał spójnie i był dążeniem do wspólnego celu, jakim jest maksymalne zadowolenie inwestora przy minimalnej ingerencji w naturę i środowisko.

A ty jak zapatrujesz się na takie podejście do projektowania? Dostrzegasz wokół siebie inwestycje, które kierują się zasadami zrównoważonego projektowania? Jeżeli tak, koniecznie  napisz w komentarzu: gdzie w jaki sposób jest to realizowane?  Co Ty o tym myślisz o projektowaniu zrownoważonym?  Jak zawsze ciekawi jesteśmy Twojej opinii.

projektowanie zrównoważone projekt w zgodzie ze środowiskiem projektowanie integralne hotel w Norwegii ekologiczne projekty hotel Norwegia architektura norweska

Hotel Juvet Landscape, Norwegia

Jeżeli jesteś zainteresowany integralnym projektem wnętrz to zapraszamy do kontaktu z naszą pracownią. 

Wnętrza ARKI projektu Roberta Koniecznego możecie zobaczyć w naszym wpisie na blogu,  klikając tutaj.