architekt z Żoliborza Jacek TRyc projketowanie wnętrz blog o architekturze designie i wnętrzach

Żoliborz ma nowe zabytki

Żoliborz

Żoliborz to najmniejsza dzielnica Warszawy, ale niezwykle urokliwa. O jej niezwykłym klimacie decyduje wiele czynników: min. ogromna ilość zieleni, ciekawa architektura, dobrze zaprojektowany układ przestrzenny. Znajduje się tu wiele ciekawych miejsc, do zwiedzania, oglądania czy rozrywki. Duży wpływ na to, jak wygląda dziś dzielnica miał Jacek Nowicki, architekt z  Żoliborza,  który z  ogromnym zaangażowaniem i miłością troszczył  się o wysoki poziom architektury mieszkaniowej dzielnicy.

Nowe zabytki

18 kwietnia 2108 roku Prezydent m. st. Warszawy na wniosek Konserwatora Zabytków wpisała do gminnej ewidencji zabytków ciekawe modernistyczne budynki. Włączone zostały: dwa fińskie domki na Jazdowie, willa z lat 20. przy ul. Wielostronnej w Wawrze, budynki Instytutu Lotnictwa na Okęciu, budynki stacji pomp na Marymoncie,  układ urbanistyczny założenia Warszawianki, układ urbanistyczny  żoliborskich osiedli: Zatrasie i Serek Żoliborski. Gminna ewidencja zabytków pozwala lepiej chronić nieruchomosci, gdyż ich właściciel wszelkie zmiany zobowiązany jest skonsultować z konserwatorem zabytków.

architekt z Żoliborza układ urbanistyczny osiedle Serek Żoliborski architekt wnętrz Warszawa Jacek Tryc

Serek Żoliborski

Jednym z wpisanych do ewidencji zabytków obiektów jest  urbanistyczny układ osiedla Serek Żoliborski. Mieszkamy na nim od 10 lat. Nasze osiedle w przeważającej mierze jest nieogrodzone. Pozwala to uniknąć izolacji i podziału, ułatwia komunikację pieszą i podkreśla ducha dzielnicy. Na Żoliborzu ludzie utrzymują ze sobą relację, sąsiedzi się znają, rozmawiają, są otwarci.

architekt Żoliborz osiedle serek Żoliborski zabytki Żoliborza nowe zabytki Warszawy pracownia projektowania wnętrz Jacek Tryc projektowanie wnętrz

Historia osiedla

Po wojnie Biuro Odbudowy Stolicy rozpoczęło pracę nad rozbudową mieszkaniową tzw. Nowego Osiedla WSM na Żoliborzu. Na terenie miedzy dawną ulica Stołeczną (dziś Popiełuszki) a Trasą N-S (dziś Broniewskiego) były sady, działki rekreacyjne i pola. Przed wojną biegła tędy linia kolejowa Warszawa Gdańska – Palmiry. W latach 1945-1946 wstępną koncepcję zagospodarowania osiedla opracowała architekt Halina Erentz (póżniej Skibniewska), ale ze względu na sytuację polityczną w kraju inwestycję rozpoczęto dopiero w 1955 roku według planu Jacka Nowickiego. Osiedle przewidziane było na 3000 mieszkańców. Powstało w trójkącie ulic: Krasińskiego, ks. Popiełuszki (dawniej  Stołeczna) i Broniewskiego (wcześniej Kawalerii i Trasa N-S). Osiedle ma zabudowę obrzeżną o pięciu kondygnacjach. W środku znajdują się szkoła i przedszkole, okrąglak, w którem są garaże, boisko, plac zabaw.  Jest malownicze, kameralne i przyjazne.

architekt z Żoliborza Serek Żoliborski zabytki Żoliborza aranżacja wnętrz Warszawa Jacek Tryc

Architekt z Żoliborza

Jacek NowIcki to znacząca postać dla dzielnicy. Ten wybitny architekt nie tylko projektował osiedla, ale również mieszkał tu i żył.Całe swoje życie poświęcił idei nowoczesnego mieszkania, poprawnemu kształtowi przestrzeni miejskiej. Dążył do tego, aby architektura była prosta, działała kojąco na człowieka, ale zarazem odpowiedzialna, wychowująca tego człowieka i trwająca, kiedy już nas nie będzie. ( Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej  – inmemoriamBył wykładowcą na Politechnice Warszawskiej i Politechnice Łódzkiej. Pisał książki o urbanistyce mieszkaniowej i kąśliwe felietony o architekturze. Jako działacz Stowarzyszenia Architektów Polskich stworzył sekcję Architektury Mieszkaniowej, która broniła standardy polskich osiedli przed naciskami politycznymi. Oprócz Serka zaprojektował na Żoliborzu min. Osiedle Zatrasie (1960-1968) Dom Handlowy MERKURY (1960) i szkołę przy ul. Filareckiej.

Zdjęcia mieszkania na Żoliborzu znajdziesz w naszym portfolio.