Nagroda Brukalskich 3 edycja 2018 Żoliborz Potocka 4 Spółdzielnia mieszkaniowa Potok Dolny elewacja modernistyczny charkter kolory modernizm na Żoliborzu Jacek Tryc architekt wnętrz Żoliborz Warszawa minimalizm pracownia projektowania wnętrz i mebli

Nagroda Brukalskich 2018

5 czerwca 2018 w restauracji Antrakt na tyłach Teatru Komedia odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników 3 edycji konkursu: Nagroda Brukalskich  organizowanego przez Stowarzyszenie Żoliborzan. Nagradzana była architektura Żoliborza z lat 2014-2017.

Konkurs

Nagroda im. Barbary i Stanisława Brukalskich to honorowe wyróżnienie dla inwestora (spółdzielni, wspólnoty mieszkaniowej, osób indywidualnych, dewelopera) i promocja dobrych inwestycji budowlanych na terenie Żoliborza. Przez pojecie inwestycji rozumiany jest tu zarówno remont jak  i budowa nowego obiektu, która została zrealizowana na Żoliborzu w poszanowaniu charakteru  i klimatu dzielnicy. Celem jest wskazanie dobrych praktyk, zachęcanie inwestorów planujących realizacje budowlane na terenie dzielnicy do uwzględniania w swoich projektach  specyfiki Żoliborza, a także uwrażliwianie mieszkańców na piękno otaczającej ich architektury. Ważnym aspektem nagrody jest też uhonorowanie  Barbary i Stanisława Brukalskich, którzy mieli ogromny wpływ na wygląd naszej dzielnicy. W 3 edycji przyznano 8 tablic i 6 dyplomów honorowych.

 

Stowarzyszenie Żoliborzan

Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną, nawiązującą do działalności istniejącego w latach 1933-1939 na Żoliborzu stowarzyszenia. Jest organizacją społeczną i promuje dobre inwestycje architektoniczne na terenie dzielnicy. Działa na rzecz rozwoju Żoliborza i poprawy warunków życia jego mieszkańców, ochrony wartości zabytkowych i przyrodniczych dzielnicy oraz utrwalenia jej patriotycznych  i społecznych tradycji. Stowarzyszenie Żoliborzan interesuje się aktualnymi problemami dzielnicy, działalnością społeczną i kulturalną. Dba o pamięć historyczną i propaguje wiedzę o Żoliborzu. Tu narodził się też pomysł i idea konkursu: Nagroda Brukalskich. Laureaci są wybierani spośród zgłoszonych kandydatów przez jury w skład, którego wchodzą wybitni znawcy architektury i Żoliborza. Są to: architekt Maria Brukalska (synowa Barbary i Stanisława Brukalskich), prof. Maria Leśniakowska (history sztuki), prof. Elżebieta Mazur (autorka monografii o Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej) architekt Andrzej Bulanda (Żoliborzanin, pracownik naukowy o międzynarodowym dorobku), Tomasz Pawłowski (miłośnik Żoliborza, autor książki „Żoliborz. Przewodnik historyczny”) i Antoni Ożyński (prezes Stowarzyszenia Żoliborzan i koordynator Nagrody Brukalskich)

NAGRODA BRUKALSKICH 2018

Laureaci

Zespól Szkól Specjalnych nr.100 ul. Czarnieckiego 49 

Za wzorcowe, zgodne z zasadami konserwatorskimi podejście do renowacji i konserwacji zabytkowego budynku o wybitnych wartościach artystycznych, historycznych i naukowych. Remont elewacji został przeprowadzony tak, że zostały częściowo zachowane i wyeksponowane ślady po ostrzale artyleryjskim z okresu II wojny światowej, jako świadka historii.

Nagroda Brukalskich 3 edycja 2018 Żoliborz blog Stowarzyszenie Żoliborzan blog architektura projektowanie wnętrz Warszawa Żoliborz Jacek Tryc pracownia projektowa

Zespół Szkół Specjalnych nr 100 Warszawa. Projekt: Jan Koszyc Witkiewicz, realizacja 1930-1934; renowacja ZOLTAR s.c. -zespól arch. M. Żmichowska – główny projektant, mgr inż. P. Szczepański – projekt części konstrukcyjnej. Realizacja renowacji 2017 rok

Muzeum Katyńskie

Nagrodzone za wprowadzenie architektoniczno – przestrzennej formy pomnika – muzeum, silnie oddziałującego na widza. Obiekt upamiętnia jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Polski.

Nagroda Brukalkich 3 edycja 2018 Muzeum Katyńskie, muzeum przy Cytadeli blog architekt wnętrz Warszawa Żoliborz pomnik-muzem pracownia projektowania wnętrz Jacek Tryc aranżacja wnętrz dobra architektura

Muzeum Katyńskie. Autorzy: BBGK Architekci Sp.z o. o. Jerzy Kalina; MAKSA Sp.z o.o. Jan Belina Brzozowski & Konrad Grabowiecki architektura, Jerzy Kalina SITES-SPECIFIC; Krzysztof Lang – koordynator. Realizacja 2013-2105

Żoliborz Artystyczny

Za dobrze zaplanowany układ urbanistyczny osiedla oraz wysokie walory architektoniczne minimalistycznej, neomodernistycznej formy osiedla, która została dobrze wkomponowana w otaczającą zieleń. Kolejną cechą, godną pochwały na Żoliborzu Artystycznym jest wprowadzenie elementów sztuki w przestrzeń publiczną, dzięki czemu miejsce pełni również funkcję edukacyjno – poznawczą i podtrzymuje pamięć o żoliborskich artystach.

Nagroda Brukalskich 3 edycja 2018 Żoliborz Artystyczny ul. Dygata. plac Czesława Niemena

Żoliborz Artystyczny. Inwestor: Dom Development. Autorzy: Mąka.Sojka.Architekci. Realizacja 2011-2017

Renowacja zabytkowego budynku SZKLANY DOM ul. Mickiewicza 34/36

Uhonorowany za konsekwentną, wzorcową i zgodną z zasadami konserwatorskimi konserwację modernistycznego budynku z 1937 roku, który został zbudowany w duchu Le Corbusiera i stanowi dużą zabytkową wartość dzielnicy.

Nagroda Brukalskich 3 edycja 2018 budynek wielorodzinny Żoliborz Szklany Dom modernizm Mickiewicza Le Courbusier spuścizna dwudzistolecie miedzywojenne Warszawa architektura Żoliborza pracownia projketowania wnetrz Warszawa Żoliborz Jacek Tryc wnętrza aranżacja architekt

Szklany Dom ul. Mickiewicza 34/36 projekt: J. Żórawski (rok 1937) Renowacja; inwestor: wspólnota mieszkaniowa „Szklanego Domu” proj. L.Tischner, studio UNITY. Realizacja 21013-2017

Budynek wielorodzinny ul. Potocka 4 

Nagrodzony został za nadanie mu nowej, nawiązującej do estetyki modernistycznej kolorystyki. Jury wskazuje budynek jako modelową realizację i wzór dla planowanych w przyszłości remontów elewacji w tym obszarze.

Nagroda Brukalskich 3 edycja 2018 Żoliborz Potocka 4 Spółdzielnia mieszkaniowa Potok Dolny elewacja modernistyczny charkter kolory modernizm na Żoliborzu Jacek Tryc architekt wnętrz Żoliborz Warszawa minimalizm pracownia projektowania wnętrz i mebli

Budynek wielorodzinny ul. Potocka 4 inwestor: Spółdzielnia mieszkaniowa Potok Dolny. Projekt renowacji: POB MONUMENT sp. z o. o. Realizacja 2017

Budynek bliźniaczy ul. Sułkowskiego 19 

Doceniony za wzorcową i zgodną z zasadami konserwatorskimi renowację modernistycznego budynku, dbałość o zachowanie oryginalnych detali architektonicznych, zaprojektowanych przez wybitnego architekta dwudziestolecia międzywojennego.

Nagroda Brukalskich 3 edycja 2018 Żoliborz Sułkowskiego 19 Kazimierz Tołłoczko architekt wybitny projektant Warszawa Żoliborz blog o architekturze Jacek Tryc projektowanie wnętrz aranżacja wnętrz Warszawa

Budynek bliźniaczy Sułkowskiego 19. Proj. K. Tołłoczko, realizacja 1928-1929; renowacja 2014-2016. Inwestor prywatny; proj. O. Jagiełło

Budynek bliźniaczy ul. Kozietulskiego 41 

Dom z lat 30. Prawdopodobnie zaprojektowany przez Romualda Gutta dla Spółdzielni Techników Magistratu. W czasie II wojny światowej dom zastał poważnie uszkodzony, w latach 40. odbudowano go, ale bez nawiązania do pierwotnego układu cegieł w otworach okiennych. W latach 2012-2014 właściciele domu odnowili elewacje budynku według pierwotnego projektu z zastosowaniem charakterystycznej betonowej cegły.

Nagroda Brukalskich 3 edycja architektura Żoliborz Warszawa projekt domu Żoliborz Kozietulskiego remont domu Romuald Gutt betonowa cegła Jacek Tryc architekt wnętrz Żoliborz projektowanie wnętrz Warszawa

Budynek bliźniaczy ul. Kozietulskiego 41. Proj. architekt W. Ostrowski i W. Jaworski Realizacja 2012-2014

Renowacja segmentu ul. Kaniowska 26 

Realizacja ok. 1960 roku. Budynek miał wyjściowo małą wartość architektoniczną. Dzięki dobrze przeprowadzonej renowacji zyskał nowe walory, doskonale wpisując się w kontekst Żoliborza Oficerskiego. Jury podkreśla, że budynek może być wzorcową realizacją dla innych domów w okolicy.

Nagroda Brukalskich 3 edycja Żoliborz Oficerski segment architekt pracownia projektowa Warszawa Żoliborz blog o architekturze Jacek Tryc aranżacja wnętrz

Segment powstały w roku 1960 ul. Kaniowska 26 Projekt renowacji: Luwe Architekci

Dyplomy honorowe przyznano:

  • Akcji społecznej: NIE DLA MOSTU I TRASY KRASIŃSKIEGO  za przekonanie władz miejskich o braku zasadności tej insestcyji komunikacyjnej na Żoliborzu, gdyż przyniosłaby ona degradację urbanistycznego układu Żoliborza historycznego, który jest zabytkiem.
  • Zarządowi Dróg Miejskich za przywrócenie charakteru ulicy miejskiej na odcinku Krasińskiego między Pl. Wilsona a Wybrzeżem Gdyńskim .
  • Otwartej pracowni stolarskiej – MIASTO SZKUTNIA  za stworzenie nowego rodzaju przestrzeni publicznej otwierającej nowe sposoby aktywizacji i integracji społeczności lokalnej.
  • Burmistrzowi Dzielnicy Żoliborz Krzysztofowi Bugli, który z inicjatywy Fundacji młodej kultury hopsiup project za wprowadzenie do żoliborskich szkół cyklu zajęć: „Kształtowanie przestrzeni” opracowany przez Krajową Izbę Architektów.
  • Właścicielom Domu jednorodzinny na ul. Paska 22a za dobrze przeprowadzony remont, który podniósł jego wartość architektoniczną i estetyczną i może być wzorem w tej części Żoliborza.
  •  Romo Pracowni Architektury – Romanowi Popielowskiemu za nadbudowę w budynku przy al, Wojska Polskiego 30, która jest dyskretna i nie zaburza charakteru modernistycznego budynku

Wręczenie tablic i dyplomów honorowych laureatom konkursu:  Nagroda im. Barbary i Stanisława Brukalskich było niezwykle miłym i ważnym  wydarzeniem społecznym. Na uroczystmym ogłoszeniu spotkało się wielu mieszkańców. Wieczór ten  doskonale wpisał się w integracyjną idee Stowarzyszenia Żoliborzan. Takie chwilę pełnią wążną rolę w życiu dzielnicy, są promocją dobrą architekturę, utrwaleniem pamięć historyczną oraz  promocją lokalnego patriotyzmu.

Jeżeli interesujesz się Żoliborzem, jego architekturą oraz  naszymi lokalnymi realizacjami to zapraszamy Cię do innych naszych wpisów z tej tematyki:

Przyszłość będzie inna. Relacja z wystawy

Nowe zabytki Żoliborza

Dom na Żoliborzu

Żoliborski minimalizm

Będzie nam niezmiernie miło jeśli zostawisz tu ślad swojej obecności w postaci komentarza pod tym postem.